Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
 • KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Manual Pengguna iGFMAS Service Desk Muat Turun
  2 Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem e-VendorJANM (Pembekal) Muat Turun
  3 Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS (Penjawat Awam) Muat Turun
  4 Format Softcopy Mass Upload (Wujud/Kemaskini/Batal) Dan Pengesahan PTJ Untuk Tindakan Daftar, Kemaskini 
  Dan Hapus Data Induk Pembekal 
   Muat Turun
 • TEKNIKAL
  Bil Tajuk Muat Turun
  1. Borang Bantuan Teknikal JANM N.Sembilan   Muat Turun
  2. Borang Permohonan VC Lifesize JANM N.Sembilan   Muat Turun
 • DANA / BAYARAN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Sijil AP58 Muat Turun
  2 Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal Muat Turun
  3 Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal Muat Turun
  4 Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd. Muat Turun
  5 Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
  6 Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun
  7 Surat Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) Muat Turun
  8 Penggunaan Kod Pembekal One Time Vendor (OTV) Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam Di iGFMAS Muat Turun
  9 Semakan Cetakan Bank Pada Penyata Pemungut Muat Turun
  10 Borang Permohonan Kelulusan Terimaan Secara Eletronic Fund Tranfers (EFT) Muat Turun
  11 Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (GRN)  
    a. Surat Peringatan Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Ogos 2023  Muat Turun
    b. Senarai Edaran - Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Ogos 2023  Muat Turun
    c. Lampiran A - Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Ogos 2023 Muat Turun
  12 PANDUAN PENGGUNA SISTEM eAP96   Muat Turun
 • AKAUN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1. Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT) Muat Turun
  2. Format Penyesuaian Amanah Muat Turun
  3. Daftar Cek Muat Turun
  4. Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
  5. Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
  6. Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
  7. Borang Pendaftaran / Penamatan Maklumat Bayaran 1GFMAS Muat Turun
  8. PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI AKAUN UNTUK KERTAS KERJA SOKONGAN (KKS) LEJAR AKRUAN BAGI PENUTUPAN
  AKAUN INTERIM PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN KEWANGAN 2023 (30 SEPTEMBER 2023)
   
    i. SURAT PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN(KKS) INTERIM PTJ      Muat Turun
    ii. PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN(KKS) INTERIM PTJ      Muat Turun
    iii.  LAMPIRAN PTJ - KERTAS KERJA SOKONGAN(KKS) INTERIM 30.09.2023      Muat Turun
 • GAJI
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
  2 Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim  
    a. Surat Perlaksanaan Muat Turun
    b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan Muat Turun
    c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT Muat Turun
  3 Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun
  4 Surat COLA Majlis Bandaraya Seremban Muat Turun
  5 SPANM Bil 1/2020 - Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan Muat Turun
  6 Borang Perubahan Gaji Muat Turun
  7 Panduan Mengisi Borang Perubahan Gaji Muat Turun
  8 Borang Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Muat Turun
  9 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
  10 Borang Mengujud, Membatal dan Meminda Buti-butir Pusat Pembayar Muat Turun
  11 Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2021 Muat Turun
 • PERKHIDMATAN & KEWANGAN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1. Surat Pertukaran Pengarah Muat Turun
  2. Surat Makluman Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Sembilan Muat Turun
  3. Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan Muat Turun
 • PENGURUSAN PRESTASI
 • PENGURUSAN ASET
  Bil Tajuk Muat Turun
  1. Borang Pertanyaan Kod Carta Akaun Akruan Aset Muat Turun
  2. Tatacara Pelupusan Aset Dengan Hasil Yang Melibatkan Penjualan Aset Dengan Deposit  
    a. Surat Tatacara Pelupusan Aset dengan Hasil Yang Melibatkan Penjualan Aset Dengan Deposit.   Muat Turun
    b. Edaran Tatacara Pelupusan Aset Dengan Hasil Yang Melibatkan Penjualan Aset Dengan Deposit dari 
  Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)
    Muat Turun
    c. Lampiran B -  Tatacara Pelupusan Aset Dengan Hasil Yang Melibatkan Penjualan Aset Dengan Deposit   Muat Turun
  3. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Disember 2021 , AKB (Period 13) 2021  dan Januari 2022  
    a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Disember 2021, AKB  (Period 13)  2021 dan Januari 2022   Muat Turun
    b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan   Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai (AFBP)   Muat Turun
    d. Paparan General Legder (FAGLL03)   Muat Turun
    e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Disember 2021 , AKB ( Period 13) 2021 dan Januari 2022   Muat Turun
  4. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Februari 2022  
    a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Februari 2022   Muat Turun
    b. TatacaraSemakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan   Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai Bulan Februari 2022(AFBP)   Muat Turun
    d. Paparan General Legder  Bulan (FAGLL03)   Muat Turun
    e. Pengesahan Laporan Bulanan Susut Nilai - Februari 2022   Muat Turun
  5. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Mac 2022  
    a. Surat Arahan Laporan Pengesahan Susut Nilai Mac 2022    Muat Turun
    b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan     Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai Bulan Mac 2022(AFBP)      Muat Turun
    d. Paparan General Legder  Bulan (FAGLL03)     Muat Turun
    e. Pengesahan Laporan Bulanan Susut Nilai - Mac 2022     Muat Turun
  6. Pengesahan Baki dan Verifikasi Aset Bukan Kewangan Persekutuan Bagi Tahun 2022  
    a. Surat Pengesahan Baki dan Verifikasi Aset Bukan Kewangan     Muat Turun
    b. Tatacara Penyediaan  Templat Verifikasi Aset Bukan Kewangan     Muat Turun
    c. Templat Verifikasi Aset (TVA)     Muat Turun
  7. Penyediaan Penyesuaian Aset Alih Sukuan 2022  
    a. Surat Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Secara Sukuan.      Muat Turun
    b. Penyesuaian Baki Aset Alih Sukuan Poster     Muat Turun
    c. Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih     Muat Turun
    d. Template Penyesuaian Aset Alih     Muat Turun
  8. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan April 2022  
    a. Surat Arahan Laporan Pengesahan Susut Nilai April 2022     Muat Turun
    b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan     Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai Bulan April 2022 (AFBP)     Muat Turun
    d. Paparan General Legder  Bulan (FAGLL03) April 2022     Muat Turun
    e. Pengesahan Laporan Bulanan Susut Nilai  April 2022     Muat Turun
  9. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Mei 2022  
    a. Surat Arahan Laporan Pengesahan Susut Nilai Mei 2022     Muat Turun
    b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan     Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai Bulan Mei 2022 (AFBP)      Muat Turun
    d. Paparan General Legder  Bulan (FAGLL03) Mei 2022     Muat Turun
    e. Pengesahan Laporan Bulanan Susut Nilai  Mei 2022     Muat Turun
  10. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Jun 2022  
    a. Surat Arahan Laporan Pengesahan Susut Nilai Jun 2022     Muat Turun
    b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan     Muat Turun
    c. Laporan Susut Nilai Bulan Jun 2022 (AFBP)     Muat Turun
    d. Paparan General Legder  Bulan (FAGLL03) Jun 2022     Muat Turun
    e. Pengesahan Laporan Bulanan Susut Nilai  Jun 2022     Muat Turun
  11. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Secara Sukuan Tahun  
    a. Surat Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Secara Sukuan Tahun      Muat Turun
    b. Panduan Penyesuaian Baki Aset Alih di SPPA dan di iGFMAS Versi 2     Muat Turun
    c. Format Penyesuaian PTJ     Muat Turun
  12. Penyediaan Laporan Perakaunan Aset Bukan Kewangan Sukuan Kedua bagi Tahun Kewangan 2022  
    a. Surat Penyediaan  Pengesahan Laporan Perbezaan Baki Aset      Muat Turun
    b. Tatacara Pengesahan Laporan Perbezaan Baki Aset PTJ JANM Negeri Sembilan     Muat Turun
    c. Format Template Laporan Perbezaan Baki Aset      Muat Turun
  13. Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan Sukuan Keempat  bagi Tahun Kewangan 2022  
    a. Surat Arahan Laporan Perbezaan Baki Aset     Muat Turun
    b. Template Laporan Perbezaan Baki Aset     Muat Turun
    c. Tatacara Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset untuk PTJ seliaan JANM Negeri Sembilan     Muat Turun
  14. Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan Sukuan Pertama bagi Tahun Kewangan 2023  
    a. Surat Arahan Laporan Perbezaan Baki Aset      Muat Turun
    b. Template Laporan Perbezaan Baki Aset      Muat Turun
    c. Tatacara Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset untuk PTJ seliaan JANM Negeri Sembilan      Muat Turun
  15. Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan Sukuan Kedua (2) bagi Tahun Kewangan 2023  
    a. Surat Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 2 2023        Muat Turun
    b. Template Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 2 2023       Muat Turun
    c. Tatacara Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset untuk PTJ seliaan JANM Negeri Sembilan        Muat Turun
  16. Penyeragaman Perihal Di Modul Perakaunan Aset iGFMAS        Muat Turun
  17. Senarai Semak Pemantauan Pusat Tanggungjawab (PTJ)          Muat Turun
  18. Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan Sukuan Ketiga (3) bagi Tahun Kewangan 2023  
    a. Surat Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 3 2023          Muat Turun
    b. Template Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 3 2023          Muat Turun
    c. Tatacara Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset untuk PTJ seliaan JANM Negeri Sembilan             Muat Turun
  19. Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Bukan Kewangan Sukuan Pertama (1) bagi Tahun Kewangan 2024  
    a. Surat Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 1 2024            Muat Turun
    b. Format Templat Laporan Perbezaan Baki Aset Sukuan 1 2024            Muat Turun
    c. Tatacara Penyediaan Laporan Perbezaan Baki Aset untuk PTJ seliaan JANM Negeri Sembilan            Muat Turun

   

 • WANG TAK DITUNTUT (WTD)
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Borang Permohonan Tuntutan Muat Turun
 • NAZIRAN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1. Permohonan Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
  Di Bawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan (JANMNS) 
     Muat Turun
 • LAIN-LAIN
  Bil Tajuk Muat Turun
  1 Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Akauntan Muat Turun
  2 Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan Muat Turun
  3 Iklan Jawatan Kosong bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 di Jabatan Akauntan Negara Negeri Sembilan Muat Turun